HMS satt i system
Prøv gratis i 14 dager

Kampanjepris: 495,-/mnd

Prøv nå

Business System
Vi skaper bedre arbeidsplasser

Gode arbeidsplasser starter med gode ledere, og gode ledere bruker verktøy som gjøre jobben enklere.

HR/HRM
Personal-system

Fornøyde ansatte starter med riktig HR-system

En god arbeidsplass ivaretar bedriftens ansatte, setter mål, følge opp og tilrettelegge for et produktivt arbeidsforhold. For å få til det er det viktig å ha et godt verktøy som hjelper deg som leder å holde oversikt over alle disse oppgavene.

HMS
Systematisk Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide

En trygg arbeidsplass starter med et godt HMS-system

En god arbeidsplass jobber hele tiden for å skape en sikker og trygg arbeidsplass hvor ansatte trives og ønsker å komme til. HMS-arbeide er omfattende, men med riktig verktøy er det mye enklere å planlegge, kartlegge, kontrollere, dokumentere og følge opp avvik i bedriften.

GDPR
Systematisk personvern

Med riktig verktøy er det enklere å jobbe med personvern

En god arbeidsplass fokuserer på personvern. Teknologien og tilgang til personopplysninger har endret seg drastisk de siste tiårene og det blir stadig viktigere å fokusere på personvern. Lov om personvern pålegger alle bedrifter å følge regelverket rundt personvern. Det er viktig å ha et system som hele tiden hjelper deg som leder å ha gode rutiner, protokollføre og håndtere avvik i henhold til regelverket.

Min side
Ansattes egne sider

Fornøyde ansatte blir ivaretatt

En god arbeidsplass ivaretar ansattes behov for informasjon og kommunikasjon. Ansatte som kan benytte sin mobil eller PC til å kommunisere og få tilpasset informasjon, sparer ledelsen for mye ønødvendig tidsbruk og arbeide. På "Min side" kan ansatte legge inn fravær, søke om fri, sette opp ferie og slå opp i sin personalmappe.

Personalhåndbok
Lover, regler og rutiner

Fornøyde ansatte er informerte

En god arbeidsplass følger alle lover og forskrifter. Med en digital personalhåndbok kan ansatte slå opp i et oppdatert og lettforklart regelverk, samt søke i bedriftens egne regler og rutiner. Dette sparer ledelsen for mange spørsmål og unødige personalkonflikter.

Lederhåndbok
Lederens oppslagsverk

Gode ledere er oppdaterte

En god arbeidsplass starter med gode ledere. Lederhåndboken inneholder lettforståelig informasjon om lover, forskrifter og rutiner som ledelsen er lovpålagt å følge. Trygge ledere som er oppdaterte, tar de rette valgene og følger de riktige rutinene, skaper et trygt og forutsignart arbeidsmiljø for de ansatte.

Stoffkartotek
Lovpålagt oppslagsverk

Gode arbeidsplasser ivaretar sikkerheten

Arbeidsplasser som håndterer farlige stoffer, er pålagt å bruke et stoffregister som er enkelt å slå opp i. Et oversiktlig stoffkartotek kan være livsreddende i en nødsituasjon.

Introduksjonspris

HR, HMS og GDPR

495,- / mnd

Alt du trenger for å ivareta lovens krav til HMS- og GDPR-system

  • HR
  • HMS
  • GDPR

Ingen bindinstid!